BRUXEO stelt zich kandidaat om het Label Ecodynamische Onderneming te krijgen

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die stappen ondernemen om hun impact op het leefmilieu te verkleinen. Het gaat om een officiële en gratis erkenning.

Het Label valoriseert milieu-initiatieven en dat met name op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, enz. De geleverde inspanningen worden symbolisch weergegeven in de vorm van een trap met drie treden, goed voor één, twee of drie sterren.

Het Label Ecodynamische Onderneming staat open voor private, publieke, profit en non-profit organisaties uit eender welke sector. Er gelden ook geen minimale voorwaarden qua grootte of oppervlakte om eraan te kunnen deelnemen.

De labeling geldt voor een vestiging van de organisatie. Organisaties met meerdere vestigingen kunnen een label voor elk van hen aanvragen.

Geïnteresserd ? Surf op het platform van het Label Ecodynamische Onderneming voor meer informatie.