30 april 2020

Brief van UNIPSO en BRUXEO naar de Minister-Presidenten– Afbouwstrategie: meer plaats voor de socialprofit sector!

Op donderdag 30 april stuurden UNIPSO en BRUXEO een brief aan de Ministers-Presidenten over de afbouwstrategie en de activiteiten in de social-profit sector. (FR)

"In de door de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurde afbouwstrategie moet rekening worden gehouden met de gezondheids-, economische en sociale vereisten. In deze context is het sociale aspect van de strategie niet op de voorgrond getreden. De huidige crisis heeft de ongelijkheden verdiept en sociale uitsluiting bevorderd. Het benadrukt de sterke en zwakke punten van onze samenleving. Het raakt iedereen, maar vooral diegenen in een precaire situatie. De impact op de gezondheid en de sociale en economische gevolgen zijn aanzienlijk."