Over ons

Wat is BRUXEO ?

BRUXEO is de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt.  Zij is intersectoraal en pluralistisch.  Deze confederatie overkoepelt de publieke en private instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg, in de sector van de sociale werking, in de welzijnssector, in de opvoedings- en onderwijssector, in de onthaal- en huisvestingssector, in de thuiszorgsector, in de inschakelingssector en in de socioculturele sector, enz.

Onze leden zijn sectorale federaties van werkgevers die actief zijn in de bovenvermelde sectoren. De ondernemingen en organisaties die lid zijn van onze federaties zijn:

  • verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's),
  • ondernemingen met een maatschappelijk doel of
  • autonome openbare instanties.

Hun voornaamste doelstelling bestaat erin om op optimale wijze tegemoet te komen aan de sociale noden van de bevolking in plaats van winst te genereren.  De winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de ontwikkeling, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de diensten om de maatschappelijke doel van de onderneming te versterken. 

Onze opdrachten

Als gesprekspartner die geldt als referentie voor de openbare instanties en de andere Brusselse socio-economische actoren is BRUXEO een volwaardige partner voor de sociale dialoog, voor het interprofessioneel overleg, en voor het uitwerken van een nieuw beleid. Onze voornaamste opdrachten zijn:

  • Het coördineren, vertegenwoordigen en ondersteunen van de intersectorale werkgeversbelangen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door deel te nemen aan de socio-economische dialoog (ESRBHG), en door mee te werken aan het non-profitakkoord of aan tal van andere overlegvormen (ACTIRIS, IRISCARE, enz.).
  • Het ontwikkelen van kwaliteitsvolle diensten voor onze leden en de Brusselse socialprofitondernemingen (informatie, documentatie, analyse, werkgroepen, diensten die betrekking hebben op 'energie' en 'diversiteit', enz.).
  • Een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten, van gedachten wisselen en reflecteren onder gelijken over de belangrijkste uitdagingen van de sector.  De ontwikkeling stimuleren van de socialprofitsector, van zijn waarden en van zijn socio-economisch model.

Onze leden

Contactpersoon
Aylin Aydemir
Aylin
Aydemir
02 210 53 08
Jérémy Bette
Jérémy
Bette
02 210 53 00
Emilie Brébant
Emilie
Brébant
02 210 53 08
Maxime De Pauw
Maxime
De Pauw
02 210 53 00
Simon
Simon
Georges
02 210 53 04
Bruno
Bruno
Gérard
02 210 53 00
Thierry
Thierry
Grand-Perret
02 210 53 09
Guillaume
Guillaume
Gustin
02 883 07 11
Muriel
Muriel
Jadoul
02 210 53 03
Soukeyna
Soukeyna
Latrach
02 210 53 05
Cécile
Cécile
Maissin
02 210 53 07
Eléonore Martin
Eléonore
Martin
02 210 53 00
Joelle
Joëlle
Mesmacque
02 210 53 00
Lavinia
Lavinia
Sincovits
02 210 53 07
Kelly
Kelly
Timperman
02 210 53 06