21 juni 2019

Brussel, een regio die bruist van sociale innnovatie : naar een echt actieplan !

Tijdens het open forum van BISSIB op 17 mei gaven de deelnemers aan dat ze graag samen verder en meer werk willen maken van een Brussels ecosysteem ter ondersteuning van sociale innovatie. Je bent welkom op vrijdag 21 juni 2019 om dit mee verder uit te werken, en om een concreet plan met dito doelstellingen op poten te zetten, samen met al wie zich actief wenst in te zetten met en voor dit netwerk.

Er zijn namelijk vele ideeën naar boven gekomen, ideeën met veel zin voor samenwerking, verdere verspreiding van kennis, schaalvergroting, financiering, waardecreatie, onderzoek… ten voordele van sociale innovatie. Nu en in de toekomst komt het erop aan om hier mee jouw schouders onder te zetten.


Doelstellingen ?
  • De ideeën en voorstellen van het open forum op 17 mei samenleggen
  • Concrete doelen identificeren en opstellen
  • Een actieplan samenstellen
Voor wie ?

Deelnemers van en personen die zich inschreven voor het open forum op 17 mei, maar ook geïnteresseerde verenigingen, sociale ondernemingen, burgers, investeerders, overheden, onderzoekers, en iedereen die geïnteresseerd is.

Waar en wanneer ?

COOPCITY – Coenraetsstraat 72A, 1160 Sint-Gillis (zaal Berlin).

Vrijdag 21 juni 2019 van 13u tot 16u30.
 
Om u in te schrijven, klik hier.

Netwerken ?

Je bent welkom op de Linked-In groep van BISSIB (Bruxelles Innovation Sociale – Sociale Innovatie in Brussel). Daar vind je ook de links naar de dropbox met foto’s en verslagen van het open forum terug. De ontmoeting begint met een informeel moment met een broodje, zodat je ook dan al kan netwerken.

Contact ?

Adrien Long – adrien@coopcity.be