31 oktober 2019

BRUXEO bevraagt de regering over de ontwerpbegroting van het Brussels Gewest voor 2020 en de mogelijke negatieve impact ervan op de werkgelegenheidsteun en de social-profit sector

De Brusselse regering heeft de ontwerpbegroting voor 2020 opgesteld, die in evenwicht is met 5,3 miljard euro. BRUXEO is uiteraard geïnteresseerd in het budget van het Gewest en de te realiseren besparingen voor een bedrag van 180 miljoen euro. In dit opzicht werd ons meegedeeld dat de  ACTIRIS-begroting voor 2020 met 38 miljoen euro verlaagt moest worden, deels als volgt verdeeld:

  • publieke GECO’s  ;
  • de GECO’s-hervorming van de non-profit  (structurele hervorming) ;
  • Geen inachtneming van de index en de anciënniteit van de non-profit GECO’s  ;
  • de ex-DSP- en ex-SINE-banen ;
  • de art. 60 en Activa -banen.

BRUXEO heeft de Regering een brief gestuurd om de bezorgdheid van de social profit sector over deze informatie te benadrukken en haar te herinneren aan het belang van de werkgelegenheidssteun in het Brussels Gewest. Het Kabinet Clerfayt heeft ons ondertussen geantwoord en een vergadering is gepland op 13 november om deze punten te bespreken.

Voor de BRUXEO-leden: u vindt de brief die naar de Regering werd gestuurd op MYBRUXEO.