BRUXEO enquête : risico's voor de GECO ex-DAC banen. Laat ons gegevens verzamelen voor onderhandeling.

In Wallonië lanceert minister Jeholet een hervorming van het APE-mechanisme, waarvan de tenuitvoerlegging ook een impact op Brussel kan hebben, met betrekking tot bepaalde GECO ex-DAC banen (zie de overeenkomst van 01/07/2004).

Overeenkomst van 1st juli 2004

Bij het verwijderen van het DAC-apparaat (derde arbeidscircuit) hebben de Waalse en Brusselse regeringen op 1 juli 2004 een overeenkomst ondertekend (download de tekst van de overeenkomst die in de bijlagen 1 en 2 de lijst van de betrokken bedrijven en het aantal posten weergeeft). Volgens deze conventie verbindt de Brusselse regering zich ertoe om de DAC-banen van werknemers met woonplaats in Wallonië en betaald door de FOREM, waarvan de diensten worden uitgevoerd in Brussel , in GECO te veranderen.

Deze banen kunnen uit twee typen bestaan : ofwel een bovenregionaal belang hebben (de activiteit reikt verder dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreft bijvoorbeeld de Federatie Wallonië Brussel - bijlage 1 van de overeenkomst), ofwel een regionaal belang hebben (de activiteit is beperkt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bijlage 2 van de overeenkomst).

Deze overeenkomst brengt het Waalse budget in rekening voor de financiering van deze posities die vandaag door ACTIRIS worden beheerd. Voor elk van de bovengenoemde GECO-taken betaalt FOREM ACTIRIS een bedrag dat met de premie overeenkomt, als bedoeld in artikel 24 van het decreet van 28/11/2002 betreffende de regeling voor gesubsidieerde arbeidscontractanten.

Wanneer een werkgever de houder van een "bovenregionale" GECO-functie vervangt, betaalt de FOREM ACTIRIS een bedrag dat met de premie bepaald in artikel 21 van het voornoemde decreet overeenkomt, terwijl een werkgever de houder van een "regionale" GECO-functie vervangt, betaalt de Brusselse regering de werkgever een bedrag dat met de premie die in hetzelfde artikel wordt genoemd overeenkomt.

BRUXEO enquête

Gezien de hervorming van het APE-mechanisme, die waarschijnlijk het einde van deze conventie zal markeren, acht BRUXEO het belangrijk om de situatie in Brussel zo goed mogelijk te identificeren, om concrete argumenten te hebben tegen mogelijke toekomstige ministeriële beslissingen die de financiering van bepaalde ex-DAC GECO-posities in twijfel zouden trekken.

Dit is de reden waarom BRUXEO bijgewerkte gegevens wilt verzamelen over de verenigingen vermeld in bijlagen 1 en 2 van de overeenkomst, via deze korte vragenlijst (10 min.).

 

Om dit document in te vullen heeft u maandelijkse afschriften nodig die door ACTIRIS aan uw vereniging zijn verzonden. De gezochte informatie bevindt zich in de overzichten waarvan de titel bestaat uit uw projectnummer en een artikelreferentie met vermelding van "GECO ex-DAC", en een opmerking (vervangen, >datum, <datum...) die ons niet interesseert. Opgelet : deze informatieverzameling betreft slechts een deel van de GECO ex-DAC, namelijk degenen die in de maandelijkse overzichten van ACTIRIS door de vermeldingen "NNNN-14" en "NNNN-34" na het bestandnummer geïdentificeerd worden.

De GECO ex-DAC van werknemers wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken deel uit van een ander kader dat niet in twijfel wordt getrokken. Ze verschijnen in uw maandelijkse overzichten onder een bestandsnummer van het type "NNNN-00" of "00-NNNN".