15 maart 2021

Bruxeo implementeert een plan voor diversiteit en inclusie

Voor BRUXEO zijn de verdediging van de grondrechten van de burgers, solidariteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de diensten voor de bevolking allemaal waarden die wij bevorderen in onze politieke pleidooien, maar ook via ons project "So-Divercity".

Deze dienst, ontwikkeld sinds eind 2017, bestaat uit verschillende activiteiten (thematische workshops, collectieve of individuele coaching, creatie van instrumenten, enz.) die de Brusselse social profit ondernemingen informeren, sensibiliseren en helpen om de menselijke diversiteit, inclusie en de strijd tegen alle vormen van discriminatie te bevorderen.

Het leek ons dan ook van essentieel belang onze eigen praktijken in vraag te stellen en na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de waarden die wij verdedigen.

Het hele team werd in dit proces gemobiliseerd.

Op basis van een interne diagnose hebben wij, met de steun van Actiris, een globaal diversiteitsplan opgesteld met 8 acties op de 4 prioritaire gebieden van het plan, namelijk selectie en aanwerving, personeelsbeheer, interne communicatie en externe positionering.

Onder andere :  

  • Wij hebben een open, transparante en niet-discriminerende aanwervingsprocedure ingevoerd door de sollicitaties te anonimiseren ;
  • Wij hebben onze aanwervingskanalen uitgebreid tot de doelgroepen van het diversiteitsbeleid ;
  • In onze jobaanbiedingen communiceren we dat BRUXEO een actief diversiteitsbeleid voert ;
  • Het hele team is bewust gemaakt van en getraind in onbewuste vooroordelen ;
  • Het hele team is opgeleid in het rechtskader tegen discriminatie via de door UNIA ontwikkelde online opleiding eDiv ;
  • Om het team bewust te maken van de noodzaak gehandicapten op te vangen en deze doelgroep in staat te stellen beroepservaring op te doen die nuttig kan worden gebruikt, hebben wij met steun van DiversiCom een gehandicapte voor een twee weken durende introductiecursus verwelkomd.
  • Wij zorgen ervoor dat onze evenementen voor iedereen toegankelijk zijn door deelnemers aan te moedigen ons bij hun inschrijving op de hoogte te brengen van hun behoefte aan specifieke accommodatie. Zo werd bijvoorbeeld vertolking in Franstalige Belgische gebarentaal aangeboden tijdens onze workshop over interne communicatie in september 2020.

Ons plan zal in mei 2021 worden geëvalueerd. Onze aanpak zal worden voortgezet met de evaluatie van onze acties en een voortdurende bevraging. Wij gaan langetermijnverbintenissen aan op het gebied van diversiteit en inclusie.