25 september 2023

BRUXEO werft een werkgeversgroepering coordinator

Management

Inschrijvingen

Date: 
25 september 2023
/
BRUXEO werft een werkgeversgroepering coordinator

Algemene informatie

Vakgebied: werkgeversgroepering coördinator

Sector: social profit, non-profit, vereniging

Werklocatie(s): Brussel (1000)

Startdatum: gewenst op 16 oktober 2023

FASS en BRUXEO willen samen een werkgeversgroepering (WG) oprichten voor Brusselse vzw's om hen te voorzien in hun backofficebehoeften op deeltijdse basis (bijv. boekhouding, DPO, preventieadviseur, enz.). Daarom zijn we op zoek naar een coördinator om dit nieuwe werkgeversgroepering voor Brusselse vzw's op te zetten, te lanceren en vervolgens te coördineren.

Sluit u aan bij ons team als coördinator van de toekomstige werkgeversgroepering in een collaboratieve werkomgeving, naast de communicatiemedewerker en met de actieve steun van een toegewijd ondersteuningscomité. Uw succes zal het resultaat zijn van deze harmonieuze samenwerking en de gezamenlijke expertise van het hele team. Eenmaal opgericht zal de werkgeversgroepering met een paar werknemers beginnen, en regelmatig groeien in overeenstemming met de behoeften van de brusselse VZW’s. Als coördinator beheert u de ontwikkelingsstrategie van de werkgeversgroepering, inclusief de financiële en personeelsaspecten. Sluit u nu bij ons aan voor een nieuwe professionele uitdaging, die zowel menselijk en intellectueel rijk is!

Functie en taken

U bent verantwoordelijk voor het opzetten van een werkgeversgroepering om tegemoet te komen aan de deeltijdse backofficebehoeften van non-profitorganisaties in Brussel door experts op het gebied van ondersteunende functies ter beschikking te stellen. Uw rol is het initiëren, ontwikkelen en zorgen voor de opbouw, ontwikkeling en goede werking van de werkgeversgroepering, in samenwerking met de communicatiemedewerker.

Uw functie omvat:

 • In samenwerking met de communicatiemedewerker de backoffice-behoeften van vzw's identificeren en die behoeften prioriteit te geven.
 • Verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een werkgeversgroepering (nieuwe juridische structuur) voor non-profitorganisaties: 
  • De algemene doelstellingen van het project en de uitvoeringsmethodologieën (actieplan) bepalen. 
  • De nodige partners voor het project bijeenbrengen. 
  • Een retroplanning opstellen. 
  • Voorbereidende vergaderingen leiden en opvolgen. 
  • In samenwerking met de communicatiemedewerker een presentatiedossier opstellen, de wettelijke administratieve procedures voor het oprichten van een werkgeversgroepering uitvoeren. 
  • De juridische statuten van de werkgeversgroepering opstellen of toezicht houden op de opstelling ervan. 
  • Een globale evaluatieprocedure voorzien.
 • In staat zijn om een economisch model vast te stellenen te implementeren:
  • Het meest geschikte model voor het project kunnen bepalen en de dienstverlening, de doelgroep, de economische strategie en de middelen die moeten worden ingezet, beschrijven.
  • Een globale evaluatieprocedure voorzien.
 • Deelnemen aan het opzetten van synergieën om concrete acties uit te voeren.
 • Uw werk presenteren en communiceren tijdens vergaderingen, in samenwerking met de communicatiemedewerker.
 • Bijdragen aan het verzamelen, synthetiseren en doorlopen van bestaande analyses en werkzaamheden, en meewerken aan het opstellen van analytische en prospectieve rapporten in samenwerking met de communicatiemedewerker.
 • De toekomstige werkgeversgroepering coördineren en zorgen voor de goede ontwikkeling ervan.
 • In staat zijn om een team te superviseren, te beheren en over managementvaardigheden te beschikken:​​​
  • Een groeiend team managen (werving, training, beoordeling, teamdynamiek, werkorganisatie, enz.).
  • De administratieve en financiële aspecten en de dagelijkse werking van een structuur beheren.
  • Bijdragen aan het goed functioneren (opstellen en opvolgen van budgetten, samenwerking met de boekhouder, dossiers opvolgen, facturering, betalingen, aanbestedingen, activiteitenverslag, enz.). 
  • Standaardiseren, vergemakkelijken en de prestaties van processen en organisatie en teammanagement verbeteren. 
  • Zorgen voor het zoeken en delen van best practices, het co-creëren en verspreiden van duidelijke instructies.

Profiel van de kandidaat

Opleiding(en):

Masterdiploma en opleiding of aantoonbare ervaring op het gebied van projectbeheer, teamcoördinatie, administratief en financieel beheer en arbeids- en sociale wetgeving.

Gewenste professionele eravring(en):

Ten minste 5 tot 10 jaar werkervaring als project- of VZW-coördinator. Ervaring of kennis van de private en publieke social profit-sector is een pluspunt. 

Vaardigheden:

 1. Beschikken over technische kennis en een oprechte interesse in sociale wetgeving, regelgeving voor werkgeversgroeperingen en sociaal overleg;
 2. Ervaring in projectmanagement en teamcoördinatie. De functie vereist een sterk gevoel voor organisatie, planning en tijdsbeheer;
 3. Comfortabel spreken en leiden van vergaderingen, goede schrijfvaardigheden, logisch, analytisch en synthetisch denkvermogen;
 4. Kennis van sociale wetgeving, affiniteit met de wet van 12 augustus 2000 betreffende sociale, budgettaire en diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij de wet van 25/04/2014 betreffende diverse bepalingen over sociale zekerheid en de wet van 5/3/2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk;
 5. Autonoom in het organiseren van uw werk, dynamisch, proactief en responsief. U bent de drijvende kracht achter het project dat u beheert en ontwikkelt. U biedt actief luisteren aan uw gesprekspartners om hun behoeften en eisen nauwkeurig te begrijpen;
 6. Gestructureerde, methodische en creatieve geest. U werkt stap voor stap om de juiste weg te bepalen. U bent flexibel en kunt omgaan met onvoorziene omstandigheden;
 7. Coördinatie, diplomatie en teamgeest. U hebt oog voor het algemeen belang van het project en het team. U deelt uw meningen, ideeën en informatie in een samenwerkingslogica. U coördineert de toewijzing van taken binnen het team en zorgt ervoor dat deze correct worden uitgevoerd;
 8. Intellectuele nieuwsgierigheid en kritische geest. U zoekt naar de nodige vaardigheden voor de ontwikkeling van uw project en kunt deze delen. U controleert en evalueert uw project en stimuleert reflectie om de ontwikkeling ervan te bevorderen.

Talen:

Frans en Nederlands met minimaal B2-niveau in de tweede taal.

Specifieke kennis:

Alledaags gebruik van een PC en Microsoft Office-software (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc.), samenwerkingstools, nieuwsbrieven, mailings, enz.

Praktische informatie

Werkregime: voltijds (38 uur/week), mogelijkheid tot 4/5de tewerkstelling.

Salaris: aantrekkelijk salaris in overeenstemming met de functie en de sector (masterniveau).

Type : onbepaalde duur.

Sollicitatieprocedure

Gelieve het online sollicitatieformulier in te vullen, inclusief uw CV, op onze website vóór maandag 25 september 2023. Houd er rekening mee dat sollicitaties in het kader van anti-discriminatie worden geanonimiseerd tijdens de preselectiefase.

Na een eerste selectie op basis van het bovengenoemde formulier, wordt u uitgenodigd voor een individueel gesprek in de week van 2 oktober 2023 (exacte datum te bevestigen).

BRUXEO ondersteunt actief het beleid van Actiris op het gebied van inclusie, het bevorderen van diversiteit en de strijd tegen discriminatie.