Budgettaire moeilijkheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – welke gevolgen voor de social-profitsector?

Région de Bruxelles-Capitale

De verschillende Brusselse overheidsdiensten zijn door de minister van Begroting gevraagd om een voorstel te onderzoeken voor een besparing van 10% op hun budget. We zijn ons bewust van de budgettaire moeilijkheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar binnen de opgelegde termijnen en gezien het ontbreken van politieke richtlijnen in verband met de toekomstige nieuwe regering, lijkt het ons niet mogelijk om de gevraagde oefening grondig uit te voeren. We willen daarom het vervolg van deze theoretische oefening, die onuitvoerbaar is zoals ze nu voorligt, en de concrete reflectie over de constructie van eventuele besparingspistes voorbehouden aan de toekomstige overlegmomenten met de nieuwe regering.

Als actor in het sociaal overleg en bewust van de potentiële aanzienlijke impacten van zo'n besparing, benadrukt BRUXEO in het bijzonder dat elke budgetvermindering in de non-profitsector systematisch leidt tot een aanzienlijk verlies van werkgelegenheid en een vermindering van maatschappelijke diensten die voldoen aan de fundamentele behoeften van de bevolking en de beschikbaarheid, gezondheid en opleiding van de werknemers ondersteunen. Elke budgetvermindering zou ook het tekort aan arbeidskrachten verergeren en het welzijn van de werknemers en burgers verminderen. Wij zijn van mening dat er juist verder effectief geïnvesteerd moet worden in de sector en zijn preventiebeleid om zowel de sociale rechtvaardigheid als de economische ontwikkeling van de regio te ondersteunen.

Wij zullen de belangen van de social-profitsector in dit dossier blijven verdedigen en de sector regelmatig op de hoogte houden via onze instanties en onze werkgroepvergaderingen.