Covid 19 - Effecten op de Europese financiering in de social-profit sector

euros

De social-profit ondernemingen maken zich zorgen over het effect van Covid-19 op de Europese cofinanciering, aangezien niet alle verwachte resultaten binnen de gewenste termijn zullen worden bereikt, en over het effect ervan op de nieuwe programmering die in principe in 2021 van start zal gaan.

Daarom hebben de intersectorale federaties van werkgevers in de social-profit sector op federaal niveau (UNISOC) en die van gefedereerde entiteiten (UNIPSO, BRUXEO) zich gemobiliseerd om uw zorgen en eisen door te geven.  

Hieronder vindt u de brief die aan de ministers en de bevoegde administraties werd gestuurd, en de volledige analyse van de antwoorden op de "Covid 19 Survey - Effecten op de Europese financiering in the social-profit sector".

PDF-pictogram Brief Impact Covid-19 op de Europese financiering.pdf

PDF-pictogram Enquete Unipso-Bruxeo_impact_covid-19_Europese financieringen.pdf

Bovendien heeft de ESF-beheersautoriteit in Franstalig België met betrekking tot door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde projecten een FAQ voor projectleiders opgesteld :

PDF-pictogram FAQ_COVID_19.pdf