13 november 2020

Een aankoopcentrale voor medische beschermingsmiddelen voor de Brusselse social-profit sector

Iriscare

In oktober keurde het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) de oprichting door Iriscare van een overheidsopdrachtencentrale goed voor de aankoop van medische beschermingsmiddelen (mondmaskers, gelaatsschermen, schorten, handschoenen, enz.). Die centrale, die bestemd is voor alle instellingen uit de sociale en gezondheidssector die erkend zijn door de overheden op het gewestelijke grondgebied, is nu online. Dankzij die centrale krijgen de instellingen snel en aan een voordelige prijs toegang tot kwaliteitsvolle medische beschermingsmiddelen. Sinds april zijn meer dan 10.000.000 stuks beschermingsmateriaal verdeeld aan instellingen die er nood aan hebben: maskers, schorten, handschoenen of handgel. Het is van essentieel belang dat de Brusselse hulp- en zorginstellingen in alle veiligheid kunnen blijven verder werken.

« Dit is een erg belangrijke stap in het licht van de ernst van de gezondheidscrisis en de huidige spanning op de markten »

Minister van Gezondheid en Welzijn Alain Maron stelt : "Het is van fundamenteel belang dat alle Brusselse zorginstellingen te allen tijde toegang hebben tot kwaliteitsvol materiaal tegen een voordelige prijs. Door hun het administratieve werk rond de plaatsing van overheidsopdrachten makkelijker te maken, ondersteunt Iriscare de zorginstellingen, ongeacht hun inrichtende macht. Ik ben er immers van overtuigd dat we dit virus alleen doeltreffend kunnen bestrijden als we samenwerken."  

« Zo draagt Iriscare bij aan de sociale bescherming van alle Brusselaars »

Tania Dekens, CEO Iriscare : « Sinds midden maart is Iriscare er voor alle instellingen, centra en gezondheidsdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aankoopcentrale vormt daarbij het sluitstuk. Iriscare ondersteunt hierbij alle Brusselse instellingen, centra en diensten klein en groot en biedt hun de mogelijkheid om aan dezelfde prijs kwaliteitsvol beschermingsmateriaal aan te kopen en te verdelen aan hun bewoners en bezoekers. Elk van hen zet zich dagelijks in voor de gezondheid en bijstand aan personen in ons Gewest en verdient het beste beschermingsmateriaal aan de juiste prijs in de strijd tegen het COVID-19-virus. »

Concreet kunnen de instellingen die een overeenkomst ondertekenen met Iriscare dankzij de centrale hun bestellingen rechtstreeks plaatsen bij de leveranciers, met wie Iriscare een raamovereenkomst afsloot. Zo vereenvoudigt en versnelt Iriscare de procedure van de overheidsopdrachten, zonder echter tussen te komen in de levering, opslag en facturatie van de producten.

Alle gevestigde instellingen die actief zijn in en erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich bij de centrale aansluiten. In de opstartfase krijgen de zorginstellingen voorrang, gevolgd door de administraties. Het betreft :

  • de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen die afhangen van Iriscare,
  • de zorginstellingen en -diensten erkend door de GGC, de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) of COCOF (Franse Gemeenschapscommissie), zoals de instellingen voor personen met een handicap, dagcentra, thuishulpdiensten, revalidatiecentra, centra voor gezinsplanning, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, medische huizen, enz.,
  • de andere opvangstructuren erkend door de GGC, VGC of COCOF, zoals de daklozencentra,
  • de administraties die werkzaam zijn op het gewestelijke grondgebied (gemeenten, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, VGC, COCOF).

In de tweede fase zullen alle instellingen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Iriscare, de Diensten van het Verenigd College (DVC), de VGC of de COCOF uit de onderstaande sectoren gebruik kunnen maken van deze aankoopcentrale : sociale sector, sociale-economiesector, culturele sector, sportsector.

Voor inschrijving, klik hier