Een aanmoedigingspremie van 985 euro voor de werknemers van de social profit sector

BRUXEO is verheugd over de bereidheid van de Brusselse regering om de werknemers in de social profit sector aan te moedigen voor het aanzienlijke werk dat zij dagelijks verrichten en om hiervoor een aanzienlijk budget ter beschikking te stellen. Naast het niet onbelangrijke financiële aspect, is deze beslissing een belangrijke vorm van erkenning voor de werknemers. Deze premie van € 985 komt overeen met de premie die aan de federale ziekenhuissector wordt toegekend. Als zodanig draagt het ook bij aan het voorkomen van een nieuwe ongelijke behandeling in de gezondheidssector.

U vindt in bijlage de circulaires  waarin de modaliteiten voor de toekenning van deze premie aan de werknemers worden gespecificeerd:

BRUXEO wijst er ook op dat de social profit sector in deze COVID-periode, naast eenmalige stimulansen voor de werknemers, budgettaire middelen nodig heeft om de werkgelegenheid veilig te stellen en de continuïteit van de dienstverlening aan de bevolking te garanderen. Meer in het algemeen en in een visie van herschikking en programmering zijn structurele middelen nodig om het aanbod van diensten aan de bevolking te vergroten/aan te passen, banen te creëren, de omkadering te versterken, ondersteuningsteams te financieren, opleidingen te ontwikkelen, de aantrekkelijkheid van beroepen te verbeteren en de barema's naar het IF.IC te harmoniseren.