Energie

Veel socialprofitondernemingen zijn werkplekken, maar ook plaatsen waar patienten of begunstigen een lange tijd kunnen overnachten of wonen. Deze realiteit benadrukt des te meer de nood om comfortabele en energiezuinige infrastructuren en gebouwen te hebben. Bovendien zijn de energieverbruikscijfers in de tertiaire sector van het Brussels Gewest sinds 1990 met 23% gestegen.

Het is voor die redenen dat BRUXEO expertise en ervaring gratis aan Brusselse socialprofit (non-profit) ondernemingen aanbiedt die energie willen besparen en/of willen investeren in duurzame energieproductie. Met onze steun kunnen ze ook budgettaire marges vrijmaken voor de sociale en economische ontwikkeling van uw onderneming, terwijl het milieu behouden blijft. Voor meer informatie over deze diensten, klik hier.

Hiernaast volgt BRUXEO ook van dichtbij de Brusselse politieke discussies over dit thema. Twee punten lijken ons hierbij belangrijke voor de socialprofit sector:

Financieringsmechanismen ontwikkelen

Die alle socialprofitondernemingen de mogelijkheid bieden om te investeren in de bouw, in renovatie, in energieprestaties, in de aanpassing aan de normen en de aanpassing van hun infrastructuur, teneinde hun kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Momenteel bestaan er grote ongelijkheden tussen de ondernemingen, naargelang hun sector en hun omvang, voor wat de beschikbare steun betreft:

  • Met de huidige maatregel van de energiepremies kan slechts een deel van de socialprofitsector (scholen en de kinderopvang sector, opvangtehuizen voor oudere mensen, voor mensen met achterstand of een handicap, de sportsector) genieten van de premies van categorie C, die voordeliger zijn dan de premies van categorie A die gelden voor de rest van de socialprofitsector. Dit verschil in premiecategorie is niet gerechtvaardigd. Het lijkt ons dus opportuun dat de volledige sector kan genieten van categorie C. Een gedetailleerde nota hierover vindt u in "Documenten" terug rechts op deze pagina.
  • De groene leningen aan 0 % die bestaan voor de gezinnen uitbreiden naar de socialprofitsector.
  • De mechanismen van derde-investeerder stimuleren voor investeringen die een verbetering van de energieprestaties beogen van de gebouwen van de sector, om zodoende iets te doen aan het gebrek aan liquide middelen van sommige socialprofitondernemingen. Sommige mechanismen bestaan al, maar ze zijn niet aangepast aan de specifieke kenmerken van kleine en middelgrote ondernemingen. 
  • Het stimuleren van vastgoedprojecten waarbij milieukwaliteit, het onderling verdelen van diensten en de aanpasbaarheid voor PMB gecombineerd worden.

De Energie Pack-dienst van Leefmilieu Brussel (waarvaan BRUXEO deel van is) voortzetten

Voortzetten en het bestaande aanbod van energiediensten versterken dat volgens BRUXEO adequaat verdeeld is tussen de verschillende doelgroepen van het gewest: particulieren, openbare sector, socialprofitsector en commerciële sector.

Contactpersoon
Kelly
Kelly
Timperman
02 210 53 06