Energiecrisis – Steunmaatregelen voor de social profitsector zijn dringend nodig!

Torenhoge energiefacturen 

De sterke stijging van de energieprijzen is onhoudbaar geworden voor social profit ondernemingen. Vandaag worden de rekeningen met 4, 6 of 8 vermenigvuldigd, waardoor de voortzetting en vooral de leefbaarheid van scholen, rusthuizen, opvang voor mensen met een handicap, voor daklozen, enz. ernstig in gevaar komt, zonder dat deze kosten aan de gebruikers kunnen worden doorberekend. Deze situatie vereist een krachtige en snelle reactie van de overheid.

Deze zeer zorgwekkende situatie komt bovenop de gezondheidscrisis, de loonindexering, de indirecte stijging van de prijzen van andere goederen en diensten en de relatief beperkte actiemogelijkheden van VZW’s om de snel stijgende energieprijzen te compenseren.

Voorstellen van BRUXEO

Om proactief en constructief te zijn, heeft BRUXEO de bijgevoegde nota's opgesteld om haar actievoorstellen voor te stellen en de mediane meerkosten van de energiefactuur in de social profitsector in 2022 te ramen. Op basis hiervan vraagt BRUXEO een minimumbudget van 30 miljoen euro om de extra energiekosten in 2022 in de Brusselse social profitsector te dekken. In 2023 zal een ander bedrag nodig zijn om de extra kosten te dekken. Deze twee documenten zijn aan de leden van de Brusselse regering overhandigd, die een methode heeft opgezet om de energiecrisis via 5 werkgroepen aan te pakken.

Vandaag stellen wij vast dat in de werkgroep ”economische steun” slechts concrete maatregelen ten gunste van de commerciële sector worden voorgesteld. BRUXEO twijfelt niet aan de noodzaak om deze sector te ondersteunen, maar kan niet aanvaarden dat er geen specifieke maatregelen voor de social profitsector zijn aangekondigd, noch dat er voor 2022 en 2023 geen begroting is voorzien. Deze gedifferentieerde behandeling is niet aanvaardbaar. BRUXEO dringt erop aan dat zeer snel maatregelen worden genomen om alle Brusselse social profit ondernemingen (BHG, VGC, GGC, COCOF, enz.) te ondersteunen.