Enquête Covid 19 - Effecten op de Europese financiering in de social-profit sector

Veel organisaties in de social-profit sector hebben projecten die ondersteund en gefinancierd worden door Europese structuurfondsen ; het gaat vooral om het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Landbouwfonds ter ondersteuning van plattelandsontwikkeling (ELFPO). Voor sommige promotoren betekent dit een aanzienlijk deel van de financiering voor hun activiteiten en/of hun personeel.

Het naleven van de instructies en richtlijnen die door de autoriteiten tijdens de Covid-19-crisis werden genomen heeft geleid tot de sluiting, al dan niet gedeeltelijk, van een reeks activiteiten en projecten die gefinancierd worden met middelen van Europese structurele fondsen. Promotoren maken zich daarom grote zorgen over de impact van Covid-19 op deze financiering.

Deze enquête is opgesteld door de regionale en federale intersectorale confederaties van de social-profitsector (UNISOC, UNIPSO, BRUXEO) en is bedoeld voor de federaties en bedrijven in de social-profitsector die bij hen aangesloten zijn. Het doel van deze enquête is om de bezorgdheden van de sector op te vangen om die vervolgens naar openbare en politieke autoriteiten van de verschillende entiteiten van het land, evenals de Europese autoriteiten, te communiceren.

Wij zijn ervan bewust dat sommige onder jullie veel verzoeken tot het invullen van vragenlijsten hebben ontvangen, toch vragen wij u om uiterlijk op maandag 20 april 2020 onze enquête te beantwoorden zodat wij dit dossier zo proactief mogelijk kunnen behandelen.

Om toegang te krijgen tot de enquête, klik hier.