Indexering en energieprijsstijgingen voor de sector: BRUXEO in overleg met de Regering

Augmentation des prix

6 indexaties in 18 maanden

Social profit-bedrijven worden nu geconfronteerd met een forse stijging van de energieprijzen en verschillende loonindexeringen in een korte tijdspanne. Deze situatie vereist een reactie van de regering.

  • Om de stijging van de energieprijzen te compenseren, zijn de hefbomen van de Brusselse verenigingen relatief beperkt. Sommige verenigingen zijn verplicht een constante minimumtemperatuur aan te houden (b.v. de MR/MRS-erkenningsnorm), terwijl de exploitatiesubsidies niet evolueren naar gelang de energieprijs en gezien de financiele toegankelijkheid van de diensten gewaarborgd moet worden, kan deze stijging niet worden doorgerekend in de prijs.
  • Wat de indexering van de lonen betreft, zijn de budgettaire en cashflow-problemen voor social profit-ondernemingen tweeledig, aangezien deze indexering de facto niet gepaard gaat met een gelijktijdige indexering van de daartoe verstrekte subsidies (bv. indexering op een vaste datum en met vertraging, geen terugwerkende kracht, geen indexering van facultatieve subsidies, ...) en een deel van de financiering van het personeel uit eigen middelen gebeurt. 

Gevolgen

Deze zeer zorgwekkende situatie brengt de verstrekking van sociale diensten aan de bevolking in gevaar, terwijl de behoeften toenemen en de koopkracht van de Brusselaars, met name de meest kwetsbaren, afneemt. Daarom vraagt BRUXEO dat maatregelen worden genomen om de continuïteit, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de maatschappelijke diensten voor de hele bevolking te garanderen.

Mogelijke oplossingen

  • Wat de energieprijs betreft: verhoging van de exploitatiekosten, toekenning van een tijdelijke steunmaatregel zoals voor particulieren, verlaging van de vereiste gemiddelde temperatuur in bepaalde structuren met één graad, verhoging/uitbreiding van de energiepremies, stimulering van energie-investeringen in de niet-marktsector, verlaging van de BTW, toekenning van een verwarmingspremie aan de bewoners van social profit-bedrijven;
  • Met betrekking tot de indexering van de lonen: voorzien in een volledige indexering van alle subsidies voor personeelskosten (meerjarenovereenkomst, forfaitaire subsidie, enz.), met terugwerkende kracht.

BRUXEO heeft contact opgenomen met de regering om samen over deze pistes na te denken en om samen adequate oplossingen voor de sector uit te werken.