IRISCARE

De nieuwe bicommunautaire Brusselse ION belast met gezondheid en sociale zaken

Ingevolge de 6e staatshervorming en de talrijke bevoegdheden die werden overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten, zal er binnenkort een Instelling van Openbaar Nut (ION) voor sociale zaken en gezondheid worden opgericht om de bevoegdheden te beheren die werden toegekend aan de GGC.  Deze ION, Iriscare genaamd, zal met name verantwoordelijk zijn voor:

  • de kinderbijslag,
  • de zorg voor mensen die afhankelijk zijn (RH/RVH, zorgtoelage voor bejaarden, dagverzorgingscentra, enz.),
  • de ziekenhuisinfrastructuren,
  • de geestelijke gezondheidszorg,
  • preventie en screening,
  • bepaalde revalidatieovereenkomsten,
  • enz.

Deze ION zal tegemoetkomen aan de principes van het paritair beheer (type RIZIV) en verenigt vakbonden, werkgeversvertegenwoordigers, verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en vertegenwoordigers van zorgverstrekkers.

Het is de bedoeling van de regering om de beheerorganen te kunnen installeren tijdens het eerste semester van 2018. Die beheerorganen omvatten:

  1. een Algemeen Beheercomité,
  2. een Raad voor gezondheid en hulpverlening aan personen en
  3. een Raad voor het beheer van de kinderbijslag.

Bruxeo zal in elk van deze organen zetelen en zal het gerealiseerde werk er dus aandachtig opvolgen. Dit zal de mogelijkheid bieden om de belangen van de werkgevers van de socialprofitsector te vertegenwoordigen en efficiënt te stimuleren.

Contactpersoon
Bruno
Bruno
Gérard
02 883 07 10
Kelly
Kelly
Timperman
02 210 53 06