20 maart 2020

PERSBERICHT - De Brusselse social-profit sector heeft meer nodig dan een applaus van de burgers om 20u. De Social-profit sector heeft middelen nodig !

Budget

Op vrijdag 20 maart 2020 stelde de Brusselse regering de economische en sociale maatregelen voor die genomen zullen worden naar aanleiding van de pandemie van het coronavirus. BRUXEO ondersteunt al deze initiatieven om de commerciële sector in deze periode bij te staan. Vandaag stellen we echter vast dat er geen specifieke maatregelen zijn genomen voor de socialprofit sector in Brussel.

De socialprofit ondernemingen beantwoorden dagelijks aan de maatschappelijke behoeften van de bevolking om het hoofd te bieden aan gezondheidsproblemen, problemen bij het vinden van een baan, begeleiding en ondersteuning van ouderen, mensen met een handicap, jeugdhulpverlening, kinderopvang, enz. Daarom heeft de COVID-19 crisis een nog grotere impact op de socialprofit sector dan op andere sectoren. Om de nodige maatregelen toe te passen, hebben we deze diensten aan alle begunstigden aangepast en versterkt. We richten ons namelijk vaak op bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen waarmee het belangrijk is om contact te houden, vooral tijdens een gezondheidscrisis.

In dit verband dringt BRUXEO erop aan dat, in goede samenwerking met de andere gefedereerde entiteiten, snel maatregelen worden genomen om de Brusselse socialprofit ondernemingen te ondersteunen en hen in staat te stellen het hoofd te bieden aan:

  • een toename van de activiteiten en uitgaven: sectoren die actief zijn in de strijd tegen de pandemie;
  • een verlies aan inkomsten: een daling van de gebruikersbijdragen en een daling van de bestellingen;
  • een vermindering/sluiting van activiteiten terwijl de werknemers aan het werk blijven en er geen beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid (gesubsidieerde structuren).

Ons doel is om te reageren op de noodsituatie en tegelijkertijd te anticiperen op het einde van de crisis, zodat het zowel voor socialprofit ondernemingen als voor hun gebruikers gemakkelijker wordt.

BRUXEO benadrukt ook dat als de gezondheidssituatie vandaag de dag houdbaar is, dit vooral te danken is aan het eerstelijnswerk van thuisverpleegkundigen en - verzorgers, medische huizen, opvangstructuren voor ouderen, voor daklozen, voor gehandicapten en jeugdzorg, medisch en ziekenhuispersoneel, enz. Als de overheid hun geen extra steun verleent, komt de effectieve en professionele uitvoering van hun taken in het gedrang.

Wat we vandaag nodig hebben, is bijkomende en onmiddellijke steun van de Brusselse beleidsmakers om tegemoet te komen aan de eisen van de socialprofit sector, naar het voorbeeld van de maatregelen van de Waalse regering die meer dan 100 miljoen euro ter beschikking van de sector hebben gesteld (zie nota). In Brussel verdient de socialprofit sector meer dan een applaus van de burgers om 20.00 uur!

Over BRUXEO: BRUXEO is de Brusselse intersectorale en pluralistische confederatie van socialprofitondernemingen. Het overkoepelt de publieke en private instellingen die actief zijn in verschillende sectoren: gezondheidszorg, sociale werking, welzijn, opvoeding en onderwijs, kinderopvang, onthaal- en huisvesting van kwetsbare groepen, thuiszorg, inschakeling, sociocultureel, sport maatwerkbedrijven en mutualiteiten. De socialprofit sector vertegenwoordigd 16% van de totale tewerkstelling in Brussel, wat overeenkomt met 100.000 werknemers in 5500 ondernemingen.

 

Perscontact : Emmanuel Deroubaix BRUXEO – 0479/99.58.25