Sectorale Raamovereenkomsten

Naar een sectorale overeenkomst voor de Brusselse socialprofitsector

De Brusselse regering heeft haar wil geuit om een sectorale werking te ontwikkelen in Brussel voor een gemengd beleid van tewerkstelling-opleiding (cf.  Pijler 2 – Doelstelling 4 – Beleidswerf 3 van de Strategie 2025).  Er werden hiervoor acht sectoren naar voren geschoven:

 1. Toerisme, cultuur en evenementen
 2. Sociale zaken-Gezondheid
 3. Milieu
 4. Digitale economie
 5. Creatieve economie
 6. De industriële beroepen – transport en logistiek
 7. De beroepen in de voedingssector
 8. De erfgoedberoepen

Dit verloopt in drie fasen:

 1. Een inventaris opmaken van de bestaande sectorale overeenkomsten teneinde de doelstellingen in kaart te brengen van de raamovereenkomsten;
 2. Sectorale raamovereenkomsten afsluiten tussen de regering en de beroepssectoren om deze vervolgens om te zetten in specifieke samenwerkingsovereenkomsten; 
 3. Een sectorale facilitator aanstellen om de mobilisering van de sectorale actoren te garanderen.

Met dit beleid wil de Brusselse regering een inhaalbeweging maken ten aanzien van de reeds bestaande initiatieven in de andere deelstaten.

Er werd een sectorale facilitator aangeworven die actief is binnen de ESRBHG. Deze is belast met de coördinatie van de invoering van de raamovereenkomst voor de 8 belangrijkste tewerkstellingssectoren voor de Strategie 2025. Een eerste overeenkomst werd ondertekend in de transport- en logistieke sector.  De facilitator heeft ook een raamovereenkomst opgesteld waarop de sectoren zich kunnen baseren.

Wat de socialprofitsector betreft, bestaan er reeds sectorale raamovereenkomsten voor Wallonië en Vlaanderen. Op Waals niveau overkoepelt deze de regering, de APEF, de CRF, IFAPME en het FOREM, terwijl dit in Vlaanderen VIVO en de regering is.

In Brussel bestaat er momenteel geen enkele sectorale kaderovereenkomst voor de socialprofitsector, maar dit wordt besproken tussen de sociale partners, de sociale fondsen en de sectorale facilitator.  Bruxeo neemt aan deze vergaderingen deel als sociale partner. Tijdens de eerste besprekingen werd beslist om het akkoord niet te beperken tot de sector 'sociale zaken-gezondheid' zoals beschreven in de Strategie 2025, maar om alle socialprofitsectoren te integreren.

Contactpersoon
Kelly
Kelly
Timperman
02 210 53 06