Social Profit Akkoord – MOBILITEITSmaatregelen – Verzamelen van essentiële gegevens

Sondage

De maatregel « MOBILITEIT » in verband met de Brusselse social profit Akkoord 2018-2019 heeft tot doel de dekking door de overheid van de kosten van de woon-werkmobiliteit met betrekking tot het openbaar vervoer binnen Brussel (MIVB-MTB-Brupas) te verhogen tot 80%. Het heeft tot doel de aantrekkelijkheid van de werkgelegenheid, de financiële stabiliteit van de VZW's, de mobiliteit en het milieu te versterken.

Voor de uitvoering van deze maatregel zijn betrouwbare gegevens van werkgevers in de social profit sector nodig om de situatie objectief te kunnen beoordelen en begrotingsprognoses te maken.

Daarom vragen wij u om vóór 20 april 2021 het vereenvoudigde formulier van de overheidsdiensten in te vullen. Doel van dit formulier is gegevens van uw instelling te verzamelen over het aantal werknemers die van een MIVB-abonnement gebruikt maken, de totale kostprijs van deze abonnementen en het gedeelte van deze kostprijs dat door de toezichthoudende overheid wordt gedekt. Meer details vindt u op het formulier zelf.

Om uw eventuele vragen te beantwoorden en het formulier aan u voor te leggen, organiseren wij op de volgende data ook twee facultatieve informatiebijeenkomsten per videoconferentie :

  • Maandag 29 maart van 17u00 tot 18u15.
  • Dinsdag 30 maart van 10u00 tot 11u15.

Contactpersoon : bruno.gerard@bruxeo.be

We danken u bij voorbaat voor uw onmisbare medewerking bij de uitvoering van deze maatregel.