25 september 2018

Sociale Top 2018 - Top 10 prioriteiten

De Sociale Top verliep op 25 september 2018, met de aanwezigheid van alle bevoegde brusselse Ministers en alle Sociale Partners en hun experten. Deze zijn de 10 prioriteiten die door BRUXEO en de rest van de partners naar voor werd geschoven:

  1. SBA - KMO ondersteuning (kredietbemiddelaar, overgangspremie, toegang tot openbare markten, faillissementspreventie, gemeentelijke en regionale belastingen …)
  2. Regionale planning - Grote Polen

  3. Digitale inzet – Smart city

  4. Industrieel plan

  5. Mobiliteit

  6. Jeugdgarantie (maatregelen ten gunste van de NEETS, ...)

  7. Versterking van de beroepsopleiding (stand van zake van de validatie van vaardigheden, herschikking van OISP, ...)

  8. Sectoraal Akkoord - Werk- en opleidingdscentra
  9. Sociale economie
  10. Promotie van duurzaam en kwaliteitsvol werk (integratiemaatregelen naar nieuwe vormen van werk, ...)

Op naar het jaar 2018-2019!