1 oktober 2018

Studievoormiddag "Gender en Intersectionaliteit"

Dit evenement wordt georganiseerd door de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, waar BRUXEO ook in zetelt.

Programma:

8.30 - 9.00     Onthaal met ontbijt

9.00 - 9.05     Welkomstwoord: Eva Sahin, voorzitter van de RGVM

9.05 - 9.20     Bianca Debaets: Brusselse staatssecretaris belast met Gelijke Kansen

Sessie 1 : intersectionaliteit : theorie en praktijk

9.20 - 9.35     Prof. Nouria Ouali, docente, Sociologisch Instituut, ULB

9.35 - 9.55     Groepsgesprekken

9.55 – 10.05   Conclusies

Sessie 2 : uitgaan van verschil en ongelijkheid

10.05 - 10.20  Prof. dr. Karen Celis, politicologe en experte inzake gelijkekansenbeleid, VUB

10.20 - 10.40   Groepsgesprekken

10.40 – 10.50  Conclusies

10.50 – 11.20  Pauze

Sessie 3 : gendergelijkheid voor de enen ten nadele van anderen ? Intersectionele gendergelijkheid

11.20 - 11.30   Pieter-Jan De Buyst, equal.brussels. Een intersectionele benadering van het beleid rond gendergerelateerd geweld

11.30 – 12. 00  Dr. Emilia Roig, Executive Director en oprichter, Centre for Intersectional Justice (CIJ)

12.00 - 12. 15 Vragensessie

12.15 - 12.45  Groepsgesprekken

12.45 - 13.00  Conclusies

13.00               De uitdagingen op het vlak van de invoering van een intersectionele feministische benadering in de dagelijkse werking van verenigingen, Marcela de la Peña Valdivia, Vicevoorzitter van de RGVM

13. 20               Conclusies : Frans De Keyser, Vicevoorzitter van de RGVM

13.30               Networking lunch

14.00               Slot

Datum: 1 oktober van 8u30 tot 14u30.

Plaats: Amazone, Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel (zaal A017)

Verplichte inschrijving vóór 23 september 2018 via deze link.