21 november 2023

Terugblik op het colloquium over sociale transitie, inclusie en diversiteit!

Het hoofddoel van dit colloquium was het herinneren aan de wettelijke verplichtingen van werkgevers in de non-profitsector, terwijl ook goede praktijken van Brusselse vzw's werden ontdekt. Bovendien kregen de deelnemers de kans om de mogelijkheden te analyseren die worden geboden door positieve actieplannen en de belangrijkste elementen te ontdekken van Brussels beleid ter bevordering van gelijkheid, non-discriminatie en diversiteit.

De boeiende presentaties over diversiteitsbeleid, positieve acties, juridische uitdagingen en inspirerende terreininitiatieven benadrukten het cruciale belang van diversiteit voor de non-profitsector in Brussel. Het was een dag waar ideeën bloeiden, perspectieven evolueerden en de enthousiasme voor een meer inclusieve samenleving werd versterkt.

Namens BRUXEO uiten we onze diepe dankbaarheid aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van dit colloquium. Sprekers zoals Barbara Trachte, Marie Vanderheyden, Bernard Clerfayt, François Goffinet, Manon Asselbourg, Luc Schingtienne, Muriel Bernard, Jules Nkeshimana, evenals ons BRUXEO-team, hebben allemaal waardevolle inzichten gebracht en hun expertise gedeeld gedurende de dag.

We hebben duidelijk gezien dat diversiteit veel meer is dan slechts een probleem om op te lossen; het is een onschatbare kans voor onze sector. In 2017 lanceerde BRUXEO het "So-Divercity" -service om diversiteit en inclusie op een duurzame manier te bevorderen. Dit project is essentieel om effectief diversiteit en inclusie in de non-profitsector te blijven bevorderen.

Onze ervaring met het "So-Divercity" -project heeft benadrukt hoe belangrijk betrokkenheid bij diversiteit is op het hoogste niveau van organisaties. Waar bewustwording is geïntegreerd binnen directies en raden van bestuur, hebben inspanningen om inclusie en diversiteit te bevorderen een significante impact.

Werkgeversorganisaties spelen een sleutelrol in deze missie door te informeren, te trainen en bewust te maken van het belang van diversiteit en inclusie. Hun expertise versnelt de verandering en draagt bij aan het creëren van meer inclusieve en diverse werkomgevingen.

We zijn ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie essentieel zijn voor de toekomst van onze regio. Het is daarom cruciaal dat non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en werkgeversorganisaties samenwerken. Vooruitgang is geboekt, maar er moet nog veel worden gedaan om daadwerkelijke gelijkheid te waarborgen.

Tot slot bedanken we alle aanwezigen voor hun inzet voor diversiteit en inclusie. Jullie spelen een sleutelrol bij het behalen van deze doelen, en we zijn vastbesloten om onze inspanningen in deze richting voort te zetten, samen met jullie. Laten we dit gesprek en deze acties voortzetten voor een meer inclusieve en diverse toekomst. Dank aan jullie allen.

Contactpersoon

Pas de résultats