29 mei 2020

Verlenging deadline GGC : omzendbrief betreffende de premie 2019 voor de werknemers van de zogenaamde “non-profitsectoren”

In het kader van het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd in 2019 in een krediet voorzien voor de betaling van een premie voor de werknemers van de non-profitsector van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Dit krediet wordt verdeeld in de vorm van een vast brutobedrag van 280 euro per VTE en wordt bedoeld om de eindejaarspremie te versterken.

De premie 2019 betreft de periode van 01-01-2019 tot 30-09-2019, werd het gemiddelde bedrag per VTE berekend op basis van de gegevens 2018 integraal gestort aan uw instelling. Het gemiddelde aan de werkgevers te betalen bedrag per VTE werd aldus vastgesteld op 380,80 euro (loonkosten met inbegrip van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid).

U zal op de website van Iriscare een verklaring op eer, een Excelbestand en een handleiding kunnen vinden.

De termijn voor de toezending van de bewijsstukken is verlengd tot 30 juni 2020, zie hiervoor ook de omzendbrief.

Alle bewijsstukken, zoals de in te vullen en te ondertekenen verklaring op eer, de individuele formulieren voor uitkeringen en het in te vullen Excel-bestand, moeten ten laatste doorgestuurd worden op 30 juni 2020 op het volgende adres: professionelen@iriscare.brussels met als voorwerp: De naam van uw instelling + Dossier Non-profitpremie ‘19 / Jaar 2019 + het bankrekeningnummer van uw instelling.