31 maart 2024

Wijziging patrimoniumtaks voor vzw’s: essentiële informatie voor het indienen van uw aangifte

Budget

Ter herinnering: de patrimoniumtaks moet uiterlijk op 31 maart 2024 worden betaald. Aangezien 31 maart 2024 en 1 april 2024 dit jaar niet vallen op een werkdag, moet de belasting uiterlijk op 2 april 2024 om 12.00 uur betaald worden. Het formulier dat u moet indienen, vindt u op de website van de FOD Financiën (hier). Die periode kan echter voor complexe situaties onvoldoende zijn om de aangifte in te dienen. Daarom heeft de FOD Financiën beslist om te voorzien in de mogelijkheid tot een individueel uitstel, op gemotiveerd verzoek, tot uiterlijk 31 mei 2024. Raadpleeg (hier) de Unisoc-nota waarin wordt uitgelegd in welke gevallen uitstel mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Op 28 december 2023 veranderde de wetgeving op verschillende punten (link naar een circulaire van de FOD Financiën over the toepassing van de regelgeving). De belangrijkste wijzigingen van de patrimoniumtaks voor vzw’s zijn als volgt:

  • Gebouwen in het buitenland worden sinds 01.01.2024 gerekend tot de bezittingen 

  • De totale belastingvrijstellingsdrempel stijgt van € 25.000 naar € 50.000 

  • Voor vzw’s met een vermogen > € 50.000 wordt een progressief belastingstelsel per schijf ingevoerd, in tegenstelling tot het vaste tarief van 0,17% 

Eerste schijf van 50.000€     /
Bereik van € 50.000 tot 250.000€    0,15%
Bereik van 250.000€ tot 500.000€    0,30%
Die meer bedraagt ​​dan 500.000€     0,45%De nieuwe wet voorziet ook in een mechanisme om de impact van de hervorming voor bepaalde organisaties te neutraliseren, door bepaalde activa uit te sluiten van de berekening van de belastinggrondslag, art. 150 – 2e alinea, C.Succ. (MyMinfin (fgov.be)). 

De meeste vzw’s in België moeten jaarlijks de patrimoniumtaks betalen, hoewel er uitzonderingen zijn. Samenvattend: als uw vzw een vermogen heeft van minder dan 50.000 euro, betaalt u geen belasting. Bovendien zijn bepaalde vzw’s volledig vrijgesteld van de belasting. Informatie om te verduidelijken of uw (internationale) vzw volledig is vrijgesteld van deze belasting, vindt u op de website van de FOD Financiën. Afgezien van deze wijzigingen blijven de beginselen van de patrimoniumtaks hetzelfde.

Als u meer wilt weten over de context van deze hervorming, raadpleeg dan het artikel gepubliceerd door Unisoc – Hervorming van de patrimoniumtaks, waarin de grote lijnen van de onderhandelingen worden uitgelegd.

 

Gesteund door

Image1.jpg

Logo
Media Folder: