Zelfstandigheidsverzekering

Naar een Brusselse Zelfstandigheidsverzekering?

De reflectie over een Brusselse Zelfstandigheidsverzekering kadert in het volgende:

  • De zesde staatshervorming en de overdracht naar de GGC van bepaalde terugbetalingen van de ziekteverzekering en een van de prestaties van het uitkeringssysteem voor mensen met een handicap (cf. Principenota GGC);
  • Het bestaan en de toename van tal van gezondheidsnoden en sociale noden, die verband houden met vormen van afhankelijkheid bij de Brusselaars;
  • De huidige Vlaamse Zorgverzekering en het ontwerp voor een autonomieverzekering die in Wallonië overwogen wordt;
  • De realisatie in 2016 van een studie gefinancierd door de GGC 'Naar een Brusselse zelfstandigheidsverzekering';
  • De algemene beleidsverklaring van de GGC en de voorlopige principenota over het uitwerken van een verplichte autonomieverzekering in Brussel;
  • De wil van de WG 'Sociale zaken en gezondheid' van de ESRBHG om zich uit te spreken over deze zaak.

Er moet worden nagedacht om een efficiënt model uit te werken om de afhankelijkheden te beheren. Met het oog hierop moet er een analyse komen van het doelpubliek, van de perimeter van de desbetreffende diensten, van de aard van de prestaties, van het financieringsmechanisme, enz. BRUXEO neemt in dit kader actief deel aan de werkzaamheden van de ESRBHG.

Contactpersoon
Bruno
Bruno
Gérard
02 210 53 00