Brusselse socialprofitondernemingen - Moet er "gemutualiseerd" worden ? En om te voldoen aan welke behoeften ?

Questionnaire

Ondersteunende functies voor de activiteiten van de socialprofitondernemingen (IT, boekhouding, secretariaat, communicatie, polyvalente arbeider, preventieadviseur, enz.) zijn kostbaar en soms zeer tijdrovend, in die mate dat het maatschappelijk doel soms wordt verwaarloosd of in gevaar komt. Bovendien worden sommige taken slechts in geringe mate of slecht uitgevoerd wegens gebrek aan tijd, interne deskundigheid en financiële middelen (overheidsopdrachten, AVG, UBO, renovatie, enz.).

Extra personeel aanwerven om deze taken uit te voeren is financieel niet altijd haalbaar. De oplossing zou erin kunnen bestaan diensten uit te besteden en/of te mutualiseren. De bespaarde budgetten en tijd zouden het mogelijk maken de primaire bedrijfsactiviteiten en het maatschappelijk nut van de Brusselse socialprofitbedrijven te versterken.

  • Op het vlak van uitbesteding kan over aantrekkelijke prijzen worden onderhandeld door groepsaankopen te organiseren.
  • Mutualiseren is het tijdelijk of permanent uitwisselen van menselijke en logistieke middelen.

Bovendien ontwikkelen sommige in Brussel gevestigde vzw’s gezamenlijke projecten die rechtstreeks verband houden met hun hoofdactiviteiten, met het oog op een betere transversaliteit en complementariteit, een allesomvattende dienstverlening, een specifiek dienstenaanbod en/of om schaalvoordelen te realiseren.

Het doel van deze enquête is :

  1. bestaande initiatieven en hun relevantie in kaart brengen,
  2. peilen naar de belangrijkste behoeften van socialprofitondernemingen die door mutualisatie zouden kunnen worden opgelost.
  3. toekomstige projecten voor te stellen die kunnen worden ontwikkeld en/of samengebouwd ten voordele van Brusselse socialprofitondernemingen.

Neem 10 minuten de tijd om deze online-enquête in te vullen.

Bedankt !