Diversiteit

In Brussel valt de diversiteit bij tewerkstelling nog te zwak uit, inclusief in de socialprofit sector. De Brusselse socialprofit sector wordt echter wel — meer nog dan de andere gewesten — gekenmerkt door zijn diversiteit, zowel bij de personeelsleden, als bij de begunstigden die beroep doen op de diensten.

Diversiteit op de werkplaats is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en gelijke kansen. Het geeft de onderneming een toegevoegde waarde, door de enorme waaier aan levenswijzen, vaardigheden en talenten die de creativiteit versterken.

De diversiteitsdienst van BRUXEO

Het project So-Divercity

Het is op basis van deze vaststellingen dat BRUXEO sinds 2017 een ‘So-Divercity’ project heeft ontwikkeld, teneinde de diversiteit bij het personeel te stimuleren, de strijd tegen alle vormen van discriminatie in het management van ondernemingen aan te gaan, en om de toegankelijkheid van het dienstenaanbod voor alle gebruikers te bevorderen.

Er worden met name :

  • workshops,
  • individuele begeleidingen en
  • sectorale werkgroepen

georganiseerd op vraag van ondernemingen, terwijl samenwerkingsverbanden en vormen van synergie met de diversiteitsactoren (Actiris, UNIA, IGVM, enz.) gestimuleerd worden.

  • Ontwikkeling van tools: ontdek onze Checklist D&I, uw zelfdiagnosetool voor het diversiteits- en inclusiebeleid van uw organisatie.

In 2021 heeft BRUXEO ook een specifieke opleidingsmodule « Be diverse, Act inclusive » voor de kaderleden van de Brusselse socialprofitsector uitgewerkt, samen met de sector- en diversiteitsactoren.

Ontwikkeling van onze expertise op het gebied van diversiteit en inclusie over de nationale grenzen heen: het Europees project Diversity Now !

Sinds 1 januari 2021 werkt BRUXEO samen met UNIPSO, onze zusterfederatie in Wallonie, en UDES, het werkgeversverbond van de sociale economie in Frankrijk, aan de uitvoering van een Europees diversiteitsproject onder de naam "Diversity Now ! ".

Het doel van dit tweejarig project is het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek in sociale ondernemingen op Belgisch, Frans en Europees niveau door middel van training en networking van managers. Diversity Now wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap ».

BRUXEO, een speler in de sociale dialoog over diversiteit

BRUXEO neemt actief deel aan het sociaal overleg binnen dit domein, in verschillende raden: RNDD (Raad voor non-discriminatie en diversiteit), Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, WG ‘Hervorming van de diversiteitsinstrumenten’ van Actiris, en de Commissie Diversiteit van Brupartners. BRUXEO werkte er met name aan de hervorming van instrumenten om diversiteit te stimuleren, teneinde de diversiteitsplannen meer aan te passen aan de realiteit van de ondernemingen (omvang, sector, enz.), via een ruimer gamma van tools.

 

Diversiteit en inclusie, twee nauw verwante concepten:

Diversiteit zijn al onze zichtbare en onzichtbare aspecten die ons uniek maken. Een diverse werkplaats bestaat uit werknemers m et u iteenlopende k enmerken. Sommige daarvan zijn zichtbaar, zoals geslacht, etnische oorsprong, leeftijd. Andere zijn minder zichtbaar, zoals persoonlijkheid, sociaaleconomisch milieu, seksuele geaardheid of de politieke en religieuze overtuigingen.
Inclusie is de gemoedstoestand, de wil en de competenties die ons helpen begrijpen, waarderen en kapitaliseren op alle aspecten van onze verscheidenheid. Een inclusieve werkplaats omvat al deze individuele verschillen door een gevoel van verbondenheid en wederzijds respect te creëren. Iedere werknemer voelt zich gewaardeerd, welkom en geïntegreerd binnen het personeel.

 

Contactpersoon
Joelle
Joelle
Jablan
02 210 53 04
Joëlle
Mesmacque
02 210 53 00