Het Brussels Parlement heeft zijn antwoord op de crisis gepresenteerd: 183 voorstellen voor aanbevelingen, opgesteld door een speciale commissie

Het Brussels Parlement heeft zijn antwoord op de crisis gepresenteerd : 183 ontwerp-aanbevelingen die door een bijzondere commissie zijn opgesteld en op 25 februari ter goedkeuring aan het comité zijn voorgelegd en vervolgens aan het Brussels Parlement zijn voorgesteld. Deze commissie heeft verschillende actoren uit de gezondheidssector gehoord. In dit verband zijn Bruno Gérard van BRUXEO en Christian Dejaer van GIBBIS (lid van BRUXEO) gehoord geweest.

Gisteren, 24 februari 2021, nam Christian Dejaer ook deel aan het debat van het programma Versus van BX1: Versus - Le bilan de la commission Covid au Parlement bruxellois | BX1. Verschillende aspecten werden aan de orde gesteld : de toegang tot de nodige sanitaire voorzieningen, de timing van de interventies, de coördinatie tussen de gefedereerde entiteiten, de herziening van de goedkeuringsnormen voor RVT's, enz. 

Hij zal uiteindelijk tot de conclusie komen dat een belangrijke aanbeveling niet terug te vinden is in het door de bijzondere commissie opgestelde rapport : het verlies aan inkomsten en de extra kosten als gevolg van de COVID die de RVT moesten dekken. De RVT-sector heeft in 2020 gedeeltelijk maar onvoldoende steun gekregen. Het is normaal dat de overheid deze kosten dekt, maar momenteel is er geen garantie voor 2021.

Deze eis wordt ook ondersteund door BRUXEO, voor de gehele Brusselse social profit sector.