Kinderbijslag

Welk kinderbijslagmodel voor Brussel?

In het kader van de zesde staatshervorming wordt de kinderbijslag overgeheveld naar de Vlaamse en Waalse Gewesten, naar de Duitstalige Gemeenschap en naar de GGC in Brussel, op 1 januari 2019. Momenteel bestaat er een akkoord in het noorden en een voorakkoord in het zuiden van het land, maar in Brussel nog niet.De regering moet nog de laatste hand leggen aan haar gemeenschappelijke visie.

De besprekingen binnen de regering gaan voornamelijk over de mate waarin het al dan niet interessant kan zijn om aansluiting te zoeken met het Waalse en Vlaamse systeem, over hoe groot het basisbedrag moet zijn, over het moment van overschakeling naar het nieuwe model en over de sociale toeslagen.

De regering heeft een nota met richtsnoeren opgesteld in maart 2018.

Contactpersoon
Kelly
Kelly
Timperman
02 210 53 06