18 juli 2019

Ontdek het programma van de Brusselse regering en de visie van BRUXEO hierop

Ontdek de samenstelling van de brusselse regering door op deze link te klikken, en blader door de pagina's van de algemene beleidsverklaring van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de GGC.

Wat zijn de implicaties voor onze sector en wat zijn de belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige regeringsverklaring? Een eerste debriefing is noodzakelijk:

Pijler 1 legt de nadruk op prioriteiten om alle inwoners van het Gewest een waardig leven te kunnen geven. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegang tot gezondheidszorg en de aanpak van ongelijkheid (blz. 30). Dit was minder aanwezig in de verklaring van 2014! Verscheidene sectoren worden belicht, zoals: wijkgezondheidscentra, ziekenhuizen, RVT, geestelijke gezondheid (PVT's en IBW's), alsook de sector van het drugshulpverlening en dakloosheid.
 
Pijler 2 richt zich op de ecologische transitie van de economische en sociale ontwikkeling. Er is continuïteit in het gebruik van instrumenten en strategieën, voorgesteld door de vorige regering: een onderzoeks- en innovatiebeleid, ondersteuning van de circulaire economie (GPCE), een mobiliteits-, milieu- en afvalbeheersbeleid en de energiestrategie. Echter, gezien de reikwijdte van pijler 2 binnen deze verklaring, wordt de ecologische transitie duidelijk benadrukt.
 
Pijler 3 omvat prioriteiten ten gunste van het sociaal dialoog, de transparantie van publieke instellingen alsook de Europese en internationale dimensie van het Brussels Gewest.
 
Andere punten met betrekking tot de social-profitsector worden onder onze aandacht gebracht:
 • De wens om de strategie 2025 tot 2030 te verlengen (blz. 21).
 • De sectorale kaderovereenkomst met de non-profitsector ter bevordering van jobs en opleidingen in de sector (blz. 22).
 • Voortzetting van de hervorming omtrent tewerkstellingssteun: GECO's en artikel 60 (blz. 24).
 • Ondersteuning  aan acties die het beroeps- en privéleven met elkaar verzoenen (blz. 25).
 • Uitbreiding van het aantal plaatsen voor kinderopvang voor werkzoekenden en eenoudergezinnen (blz. 26 en 53).
 • Een "opleidingsinkomen" plan (blz. 27).
 • De structurele financiering van de instellingen voor socio-professionele inschakeling en beroepsopleiding (blz. 28).
 • Een sterke focus op de sociale economie (blz. 68).
 • Ondersteuning van non-profit organisaties, zowel direct (financieel) als indirect (advies en hulp) bij de energietransitie (blz. 99).
 • De coordinatie door de ESRBHG van de verschillende adviesraden (blz 107).
 • Actiemaatregelen voor administratieve vereenvoudiging (blz. 108).
 • Beheerscontracten voor structurele financieringen alsook een transversaal kadaster voor alle begunstigden van verkregen subsidies (blz. 110).
 • Brussel, culturele hoofdstad in 2030 (blz. 121).
Het volledige document vindt u hier. Indien u de reacties van de oppositie na de publicatie van de verklaring op 18 juli wenst te lezen, vindt u hier onder meer de interventies van de MR, N-VA, PTB en cdH in het Brussels Parlement.

 
BRUXEO zal contact opnemen met de nieuwe Brusselse regering om vanaf september vergaderingen te organiseren. Als u op de hoogte wilt blijven van dit nieuws, volg ons dan via sociale media!