Patrimoniumtaks voor vzw's

De erfbelasting van vzw's is een belasting die bedoeld is om de successierechten te compenseren die niet kunnen worden toegepast op rechtspersonen zoals vzw's, private stichtingen en ivzw's. De erfbelasting moet uiterlijk op 31 maart van het belastingjaar worden betaald. U vindt het in te dienen formulier en een volledige FAQ op de website van FOD Financiën (hier).

Op 28 december 2023 veranderde de wetgeving op verschillende punten. De belangrijkste wijzigingen van de patrimoniumtaks voor vzw’s zijn als volgt:

  • Gebouwen in het buitenland worden sinds 01.01.2024 gerekend tot de bezittingen 
  • De totale belastingvrijstellingsdrempel stijgt van € 25.000 naar € 50.000 
  • Voor vzw’s met een vermogen > € 50.000 wordt een progressief belastingstelsel per schijf ingevoerd, in tegenstelling tot het vaste tarief van 0,17% 
Eerste schijf van 50.000€     /
Bereik van € 50.000 tot 250.000€    0,15%
Bereik van 250.000€ tot 500.000€    0,30%
Die meer bedraagt ​​dan 500.000€     0,45%

 

De nieuwe wet voorziet ook in een mechanisme om de impact van de hervorming voor bepaalde organisaties te neutraliseren, door bepaalde activa uit te sluiten van de berekening van de belastinggrondslag, art. 150 – 2e alinea, C.Succ. (MyMinfin (fgov.be)). 

De meeste vzw’s in België moeten jaarlijks de patrimoniumtaks betalen, hoewel er uitzonderingen zijn. Samenvattend: als uw vzw een vermogen heeft van minder dan 50.000 euro, betaalt u geen belasting. Bovendien zijn bepaalde vzw’s volledig vrijgesteld van de belasting. Informatie om te verduidelijken of uw (internationale) vzw volledig is vrijgesteld van deze belasting, vindt u op de website van de FOD Financiën. Afgezien van deze wijzigingen blijven de beginselen van de patrimoniumtaks hetzelfde.

Als u meer wilt weten over de context van deze hervorming, raadpleeg dan het artikel gepubliceerd door Unisoc – Hervorming van de patrimoniumtaks, waarin de grote lijnen van de onderhandelingen worden uitgelegd.

Nuttige links

 

Gesteund door

Image1.jpg

Logo
Media Folder: 
Contactpersoon
Eléonore Martin
Eléonore
Martin
02 210 53 00