Social Profit Akkoord

Sinds 2000 onderhandelen de politieke verantwoordelijken en de sociale partners, en zij sluiten tijdens elke legislatuur 'non-profitakkoorden'.  De aanvankelijke bedoeling van de non-profitakkoorden bestond erin de barema's van de werknemers van de socialprofitsector gelijk te schakelen met die van de ziekenhuissector (PC 330 = bijv. PC 305.01) teneinde met name de mobiliteit van de werknemers en de aantrekkelijkheid van de sector te bevorderen. De vooruitgang die sindsdien werd geboekt om die barema's gelijk te schakelen verschilt naargelang de sectoren en de budgettaire capaciteit van de gefederaliseerde entiteiten waarvan ze afhangen.

Vandaag gebeurt de gelijkschakeling binnen bepaalde gefederaliseerde entiteiten, wat leidt tot nieuwe vakbondseisen, maar ook tot eisen van de werkgeversfederaties. Deze hebben niet alleen betrekking op de arbeidsvoorwaarden, maar ook op opleiding, verplaatsingskosten, omkadering, enz.

In Brussel werden er al 3 non-profitakkoorden afgesloten, in 2000, 2006 en 2010. Momenteel zijn er onderhandelingen bezig om een nieuw non-profitakkoord af te sluiten op het niveau van de Franse Gemeenschapscommissie en van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). In het kader hiervan organiseert BRUXEO een werkgroep met de federaties die lid zijn om de noden in kaart te brengen, om voorstellen uit te werken, om gemeenschappelijke standpunten in te nemen en om nuttige informatie door te geven (+ informatie via My Bruxeo – GT ANM).

Contactpersoon
Bruno
Bruno
Gérard
02 883 07 10
Soukeyna
Soukeyna
Latrach
02 210 53 05