Strategie 2025

Een nieuwe dynamiek voor de Brusselse economie

Om de economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te gaan, hebben de regering en de sociale partners beslist om hun krachten te bundelen in het kader van een gemeenschappelijk beleid: de Strategie 2025 voor Brussel. De Strategie 2025 voor Brussel, die werd voorgesteld tijdens de Sociale Top van oktober 2014, heeft overeenkomstig de Brusselse gewestelijke beleidsverklaring als hoofddoel om 'de economie van het gewest aan te zwengelen om Brussel te laten uitgroeien tot de Belgische en Europese hoofdstad van de ondernemingszin en de innovatie, en om de paradox van de Brusselse economie om te keren  – door de werkgelegenheid voor de Brusselaars te verhogen'.

Deze strategie is opgebouwd rond twee pijlers:

  • een pijler die de doelstellingen bundelt die op gewestelijk niveau worden nagestreefd.
  • een pijler die de doelstellingen bundelt die in samenwerking met de gemeenschappen worden nagestreefd.

De twee pijlers bevatten 18 grote doelstellingen, die zijn uitgesplitst in meer dan 160 beleidswerven. Deze 18 grote doelstellingen zullen ten uitvoer worden gebracht binnen een drievoudig tijdschema:

  • tegen 2025, als ambitieuze prospectieve einddatum die de enige wetgevende termijn overschrijdt.
  • Op legislatuurniveau, om de uitvoering van de verbintenissen te plannen tot het einde van de legislatuur en om een balans te kunnen opmaken na 5 jaar.
  • Jaarlijks tijdens de Sociale Toppen aan het begin van het jaar, om de prioriteiten van het jaar te bepalen en om te voorzien in een regelmatige opvolging van de uitvoering van de hele Strategie.

Onder de beleidswerven zijn er enkele die specifiek betrekking hebben op de socialprofitsector:

  • IRISCARE
  • De economie ondersteunen in de sectoren die kwaliteitsvolle jobs opleveren voor de Brusselaars (bijv.: Sociale sector-Gezondheid) (Pijler 1 – doelstelling 5).
  • Intensivering van de beroepsopleiding (Pijler 2 – doelstelling 10).
  • De promotie van duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid door het gebruik van sociale en opleidingsclausules voor overheidsopdrachten en door het ontwikkelen van een gevarieerd aanbod voor kinderen verzoent het beroeps- en het privéleven (Pijler 2- doelstelling 8).
Contactpersoon
Kelly
Kelly
Timperman
02 210 53 06