19 juni 2020

Coronavirus Nieuwsupdate – Welke impact voor social-profit ondernemingen ?

BRUXEO zal u dag na dag op de hoogte houden van de uitkomst van deze zaak :

Juli 2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

 • Brusselse maatregelen in geval van een nieuwe golf - 24 juli hier
 • Presentatie van het relance-en herontwikkelingsplan in het licht van de Covid-19 crisis hier
 • Financiële steun voor de Brusselse cultuurwerkers hier

Op federaal en Europees niveau

 • Aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus - 27 july hier
 • De Zevenentwintig bereiken een akkoord over een begroting en een herstelmechanisme dat afgestemd is op de Europese uitdagingen -  21 juli hier 

19/06/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

 • ACTIRIS informeert werkgevers over nieuwe GECO termijnen hier

Op federaal en Europees niveau

 • Nieuwe maatregelen voor het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming hier

11/06/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

 • 2.000 € premie voor erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door noodmaatregelen hier
 • Verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de dienstenchequesector hier
 • 30 miljoen € steun aan OCMW's hier
 • FWB - Noodfonds voor cultuur: akkoord over de verdeling van de eerste hulppakketten ici

06/06/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

 • Gewestelijke premie voor Brusselse culturele en creative sector krijgt vorm hier
 • « Brussel in vakantie » : een gewestelijke coördinatie van de initiativen voor het tijdelijk herinrichten van de openbare ruimte tijdens de zomer hier
 • FWB - Voor erkende sportfederaties en -clubs wordt een bijkomende subsidie voorzien. ici

Op federaal en Europees niveau

 • Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni hier
 • De vakbonden dienen in gemeenschappelijk front een bericht van staking voor de hele social-profit sector ici
 • Sensibiliseringsfilmpjes : "Veilig aan het werk" hier
 • Akkoord Kern+10 over steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden hier

27/05/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

 • Een masker voor elke inwoner van Brussel hier

Op federaal en Europees niveau

 • De Overlegcomité kondigt de terugkeer naar school voor kleuterscholen en basisscholen aan (persbericht)
 • Europa stelt een herstelplan van 750 miljard € voor hier
 • Waarom zal het economisch herstel tijd kosten ? hier. En wanneer moet een herstelplan worden gestart ? ici
 • Twee anti-crisis belastingmaatregelen met bepaalde voorwaarden ici

18/05/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

 • Nieuwe steunmaatregelen voor de verschillende sectoren van COCOF - 6,4 miljoen € ici

Op federaal niveau

 • FAQ UNIPSO die de praktische vragen over het beheer van uw vereniging tijdens Covid-19 verzamelt ici
 • COVID-19 crisis : welke impact op het welzijn van de Belgen ? Analyse van het Federaal Planbureau hier

13/05/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

 • Actualisering van het RVT actieplan PDF-pictogram 20200512_CP_StatusMRMRSVERSDEF_NL.pdf
 • Minister S. Gatz preciseert dat er momenteel geen sprake is van een herfacturatie van Cocom of de Brusselse rusthuizen voor de aankoop van de medische en beschermingsuitrusting die aan hen wordt uitgedeeld ici
 • Voor de terugkeer van een lokale, koolstofvrije, circulaire en menselijke industrie naar onze steden en regio's in Europa hier

Op federaal niveau

 • Presentatie van fase 2 van de deconfiniëring, die op 18 mei begint hier

04/05/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

Op federaal niveau

 • Coronavirus: nieuwe aanpassing van het MB essentiële en niet-essentiële diensten hier

29/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

26/04/2020

Op federaal niveau

23/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de FWB

Op federaal niveau

 • Om de bedrijven te ondersteunen bij hun herstel heeft de minister van Werkgelegenheid een beroep gedaan op de expertise van de deskundigen die zitting hebben in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (waaronder Unisoc). De discussies hebben geleid tot het opstellen van een gids : PDF icon Generieke gids _veilig aan het werk.pdf
 • Verlening van een staatsgarantie voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus hier
 • De FAQ van FOD Werkgelegenheid is bijgewerkt hier

21/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • De Brusselse regering overweegt de mogelijkheid van een gecentraliseerde maskerbestelling hier

Op federaal niveau

 • Niet-commerciële radio en televisie en de mutualiteiten zijn aan de lijst van essentiële diensten toegevoegd hier
 • De FAQ van de RVA is bijgewerkt hier
 • De minister van Werkgelegenheid heeft een groep deskundigen gevraagd om na te denken over de periode na 3/10 mei. Deze groep van deskundigen bestaat uit de drie vakbonden, twee vertegenwoordigers van het VBO, Unizo en Unisoc. Er zijn voorzieningen en richtlijnen nodig voor « herstel », om een gezonde en veilige werkplek te kunnen garanderen (veel belangrijke sectoren kennen deze richtlijnen al). Deze worden eerst op interprofessioneel niveau onderzocht, vervolgens naar het sectorniveau en ten slotte naar het bedrijfsniveau.

19/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Reactie van de regering waarin de nadruk wordt gelegd op de bereidheid om in het kader van het Covid-19-beleid actief met de werkgeversfederaties samen te werken :
  • Actualisering van het actieplan voor rusthuizen - rust- en verzorgingstehuizen (Alain Maron) PDF icon ici
  • Aankomst van de tests in de centra voor gehandicapten (Rudy Vervoort) hier
 • Naar een specifieke premie voor kunstenaars en de Brusselse culturele en creatieve industrie ? (Barbara Trachte) ici

Op federaal niveau

 • Arbeidsrecht - Versoepeling van het studentencontract om aan de vraag naar personeel in de sectoren op de frontlijn tegemoet te komen - Info UNIPSO
 • Resultaten van de UNISOC-enquête - Economische monitoring hier

15/04/2020

Op federaal niveau

Persbericht van de minister-president waarbij bewoners van woonvoorzieningen - bijvoorbeeld rust- en verzorgingstehuizen of centra voor mensen met een handicap - toestemming krijgen om door een aangewezen familielid te worden bezocht. Deze beslissing werd genomen zonder overleg of voorafgaande communicatie met de betrokken sectoren.

13/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Inventarisatie van de situatie en de behoeften van de Brusselse social profit ondernemingen na een maand pandemie: PDF-pictogram nota BRUXEO.

Op federaal niveau

Op zaterdag 11 april heeft de regering aanvullende sociaal-economische en gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen covid-19 genomen: belastingvrijstelling voor vrijwillig overuren, tijdelijk uitstel van betaling van faillissementen, de vergemakkelijking van tijdelijke ter beschikking stelling van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in "kritische" sectoren, bevriezing van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen, vordering van gezondheidspersoneel, tijdelijke delegatie van de bevoegdheden van de wetgever aan de minister van Volksgezondheid (regels en termijnen) en aan de algemene beheerder van het RIZIV (technische aspecten) om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te garanderen, de toekenning van de staatsgarantie voor bepaalde kredieten die zijn aangegaan om de economische gevolgen van het Coronavirus voor rechtspersonen in de non-profitsector af te schrijven, enz. hier.

10/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op federaal niveau

08/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en FWB

De coronamaatregelen van de Federatie Wallonie-Brussel regering (hier).

Op federaal niveau

 FAQ van de Federale Pensioendienst over de hervatting van reeds gepensioneerde werknemers ter versterking van de gezondheidsteams en over de impact van de tijdelijke werkloosheid op de berekening van de pensioenen: hier.

FAQ-update van de RVA over tijdelijke werkloosheid "corona": hier.

07/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

400.000€ om de ondernemingen van de sociale inschakelingseconomie te helpen: hier.

Op federaal niveau

Tien experts moeten België uit lockdown leiden: hier.

Het ministerieel besluit dat sluitingsmaatregelen, telewerken, verboden of toegestane verplaatsingen omvat, werd op 3 april opnieuw gewijzigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Erratum voor maatwerkbedrijven.

03/04/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Gezondheidswerkers en bedrijven: Alle bestellingen van materiaal die nodig is voor de bestrijding van Covid-19 moet via een online formulier dat wordt beheerd door een federaal platform worden gedaan (hier). Op die manier worden de aanvragen gecentraliseerd.
 • In de context van de schaarste aan maskers en het risico op tekorten, herinnert IRISCARE de mensen eraan dat het noodzakelijk is om spaarzaam om te gaan met beschermingsmiddelen en om verspilling te voorkomen (Iriscare-advies).
 • Leefmilieu Brussel heeft maatregelen genomen om het beheer van het afval uit de gezondheidszorg aan te passen via een ministeriële omzendbrief ( hier) en een gebruikstabel ( hier).
 • Een noodfonds van 50 miljoen euro werd door "Fédération Wallonie Bruxelles" opgericht (algemene info, info Kinderdagverblijven).

02/04/2020

Persbericht van minister De Backer over update van persoonlijke beschermingsmiddelen

"Vanaf nu communiceren we 2 keer per week over leveringen, bestellingen en voorraden. De volgende update kan u aanstaande vrijdag verwachten. Zo kunnen we telkens een adequaat en relevant beeld schetsen aan de Belgische bevolking. De federale overheid ondersteunt maximaal de ziekenhuizen en de regio’s door het plaatsen van centrale bestellingen. Die worden vervolgens via de door de Risk Management Group bepaalde sleutel verdeeld. Daarnaast hebben de regio’s en verschillende ziekenhuizen hun eigen reguliere kanalen voor aankoop en worden ook nog bestellingen uit het verleden geleverd. Die volgen uiteraard de normale marktwerking." 

PDF-pictogram Om meer te lezen over de details van de beschermingsmiddelen, kunt u hier het persbericht vinden (retransciptie van de mail ontvangen door de perscontactpersoon van Minister De Backer).

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ziekenhuizen luiden het noodalarm: De risico's in de ziekenhuizen worden steeds groter (FR hier).

Op federaal niveau

FEDRIS heeft een FAQ gepubliceerd over de reikwijdte van de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte (hier).

31/03/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het decreet van de regering van het BHG betreffende de steun aan ondernemingen die getroffen zijn door noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken, werd gepubliceerd (hier).
 
VZW's vallen onder de "unieke premie"-regeling enkel en alleen als hun activiteiten overeenkomen met de NACE-codes die in de bijlage bij het besluit zijn vermeld en :  
 • Hun doel is het bevorderen van de economische en commerciële activiteit als een prioriteit.
 • Het managementteam bestaat voor niet meer dan 25% uit mensen uit de publieke sector.
 • De omzet van de openbare sector mag niet meer dan 50% bedragen.
 • De vzw's hebben een BTW-aangifte: en dus een BTW-nace-code in de ECB.
In het geval van socialprofitorganisaties die door de VGC, COCOF of GGC zijn erkend, heeft de regering zich ertoe verbonden de handhaving van de zogenaamde "facultatieve" subsidies, de immunisering van de crisisperiode voor de berekening van de recurrente subsidies en de invoering van een speciale toewijzing voor interventie in de extra kosten en verliezen die door de crisis worden veroorzaakt, te garanderen (hier).

Op federaal niveau

De FAQ van de RVA over tijdelijke werkloosheid "corona" is bijgewerkt (hier).
 
Minister van Justitie Koen Geens gaf een persbericht uit waarin hij met name vermeldt: "Algemene vergaderingen van vennootschappen (bv. naamloze vennootschappen) en verenigingen (bv. verenigingen zonder winstoogmerk) die vóór 19 april zijn of moeten worden bijeengeroepen, kunnen wegens de coronaviruscrisis later worden gehouden (tot 10 weken na de deadline, die in de meeste gevallen 30 juni is). Als alternatief kunnen de vergaderingen worden gehouden op de datum die voor het betrokken bedrijf of de betrokken vereniging is gepland, maar dan wel elektronisch of schriftelijk als gevolg van de coronaviruscrisis"(hier).

26/03/2020

De regeringen van COCOF, COCOM en VGC hebben een enveloppe van 30 miljoen ter beschikking gesteld om de Brusselse social-profit ondernemingen te ondersteunen.

Dit besluit volgt op de eerste tripartiete vergadering van de social-profit Task Force - Covid19 , die op 23 maart 2020 werd gehouden dankzij de druk die BRUXEO uitoefende via haar persbericht van vrijdag 20 maart.. Het doel van deze bijeenkomst was om een stimulans te zijn voor de werkzaamheden van de regering om noodmaat-regelen te nemen voor de Brusselse social-profit sector. Het benadrukte 5 belangrijke aspecten :

 1. de noodzaak van beschermingsmiddelen en tests om de veiligheid van de werknemers en het behoud van de diensten aan de gebruikers te waarborgen ;
 2. de nodige financiële steun voor social-profit onderne-mingen om de stijging van de uitgaven en de daling van de inkomsten op te vangen, alsook de bereidheid om de subsidies op 100% te houden om de werkgelegenheid in stand te houden en geen gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid ;
 3. de noodzaak van consistentie en centralisatie in de communicatie met het veld ;
 4. de behoefte aan flexibiliteit van de overheidsdiensten in verband met de strikte termijnen ;
 5. de noodzaak van samenhang tussen de verschillende maatregelen van de gefedereerde entiteiten.

BRUXEO heeft de eisen van de sector overgenomen (persbericht en nota 2020-022). Hier vindt u het persbericht van de Brusselse overheid.

24/03/2020

Minister Maron verstrekt vandaag dePDF-pictogram laatste informatie aan professionals in de gezondheids- en zorgsector. Reeds op zondag stuurde de minister een PDF-pictogram brief naar de professionals.

23/03/2020

Op Europees niveau:

Breaking news! Europa heft het "Stabiliteits- en groeipact" op, dat elk Europees land verplicht twee belangrijke regels in acht te nemen: het moet zijn tekort onder een bepaald plafond houden: 3% van zijn BBP (bruto binnenlands product) en om de overheidsschuld onder de 60% van het BBP te houden.

Dit betekent dat de nationale regeringen zoveel geld in de economie kunnen pompen als ze nodig hebben en dat de begrotingsregels worden versoepeld om dit mogelijk te maken.Dit is een sterk signaal van de Europese Unie voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie in Europa, maar kan ook veel zeggen over het begrotingsbeleid....Voor meer info: een artikel van Raad van de Europese Unie.

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • De Task Force - Covid19: op 23 maart werd een eerste tripartiete vergadering gehouden. Er werd gewezen op de noodzaak van beschermende uitrusting en tests om de veiligheid van de werknemers en het onderhoud van de diensten aan de gebruikers te garanderen, op de noodzaak van financiële steun om het hoofd te bieden aan de stijging van de uitgaven en de daling van het inkomen, op de wens om de subsidies op 100% te houden in een poging om de werkgelegenheid te behouden en niet te vervallen in tijdelijke werkloosheid, op de noodzaak van consistentie en centralisatie in de communicatie naar het veld toe. BRUXEO heeft de eisen van de sector doorgegeven (zie nieuws 20/03/2020 hieronder).
 • ACTIRIS-mededeling betreffende de werkgevers die profiteren van tewerkstellingsmaatregelen en de partners die een overeenkomst hebben ondertekend (1 en 2).
 • Oprichting van een vrijwilligersplatform ter ondersteuning van verenigingen die geconfronteerd worden met het Coronavirus door Iriscare, COCOM en COCOF (hier).
 • FAQ's en gezondheidsinstructies IRISCARE, COCOF, PHARE, COCOM.
 • 400.000 maskers ter ondersteuning van door COCOM en COCOF geaccrediteerde en/of gesubsidieerde instellingen (+info)

Op federaal niveau:

20/03/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse regering heeft de economische en sociale maatregelen voor de aanpak van de pandemie van het Coronavirus voorgesteld. BRUXEO stelt vast dat er momenteel geen specifieke maatregelen genomen zijn voor de Brusselse socialprofit sector. Wat we vandaag nodig hebben, is dat de Brusselse regering de eisen van onze sector horen en onmiddellijk ondersteunen, naar het voorbeeld van de maatregelen van de Waalse regering, die meer dan 100 miljoen euro ter beschikking van de sector heeft gesteld (cf. NGW).

BRUXEO heeft een persbericht uitgegeven: "De Brusselse socialprofit sector heeft meer nodig dan een applaus om 20u - het heeft middelen nodig!"

De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de ondernemingen voor sociale integratie die actief zijn op het betrokken werkterrein, ook al vallen zij niet onder het Gemengd Comité of de overeenkomstige NACE-code.

Op federaal niveau

Een wijziging die gisteravond op de website van de RVA is aangebracht, verduidelijkt gedeeltelijk de toepassing van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht. Uittreksel: "Werknemers die werkzaam zijn in bedrijven voor aangepast werk, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (CP 327) kunnen ook op grond van overmacht op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Werknemers in de sociale-profitsector die onder de regels van de particuliere sector vallen, kunnen ook tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht. Dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronaviruscrisis kunnen hun werknemers tijdelijk ontslaan als gevolg van overmacht. Bedrijven die open blijven, kunnen hun werknemers ook tijdelijk ontslaan wegens overmacht als ze een volledige dag niet kunnen werken wegens het annuleren van opdrachten van klanten. De volgende zaken kunnen niet op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst wegens overmacht: beroepsbeoefenaren (advocaten, accountants, enz.). »

18/03/2020

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Contacteer BRUXEO: Emmanuel.Deroubaix@fmsb.be en bruno.gerard@bruxeo.be.

 • De TASK FORCE - Economic Impacts of Coronavirus komt aanstaande vrijdag 20.03.2020 bijeen. Deze task force, die bestaat uit de regionale overheidsinstanties die belast zijn met het economisch beleid, zal wekelijks en om de twee weken bijeenkomen bij de ESRBHG en de sectoren die er het meest door worden getroffen. Aan de hand van uw verschillende feedback zal BRUXEO uw behoeften en ideeën actief doorgeven, die we hebben verzameld in de nota N2020-022 (zie bijlage). We sturen u de feedback van deze vergadering.
 • In Wallonië heeft de regering meer dan 100 miljoen € beschikbaar gesteld om de non-profit sector te ondersteunen.
 • In PC319.02 zijn de sociale partners overeengekomen om gezamenlijk enkele aanbevelingen met betrekking tot het Coronavirus op te stellen. 
 • IRISCARE heeft nieuwe instructies naar de diensten (MR, SRM, etc.) gestuurd en een FAQ is te vinden op de Iriscare website.
 • ACTIRIS heeft ook aan de werkgevers gecommuniceerd over arbeidsbemiddelingsmiddelen.

Op federaal niveau

Contactpersoon UNISOC: Michaël De Gols m.degols@unisoc.be

13/03/2020

Nota BRUXEO - Wat zijn de verplichtingen van de socialprofit ondernemingen?

Persbericht Brusselse overheid: rudivervoort.brussels/portfolio-category/communiques-de-presse/ 

12/03/2020

Persbericht Federale overheid: https://www.premier.be/nl/coronavirus-fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen

11/03/2020

 • Officiele brusselse website www.coronavirus.be 
 • Brussel verbiedt elk bezoek dat niet essentieel wordt geacht voor de residentiële diensten in hun geheel.

10/03/2020

 • Bewustwordingscampagnes van de federatie AMA naar haar leden.
 • Een “taskforce” van de Beleidsraad Economie, die de leidinggevenden van de ION met een economische roeping verenigt, zal voortaan wekelijks samenkomen om de economische impact van het coronavirus en de te treffen maatregelen in te schatten. Daarnaast zal deze Beleidsraad Economie ook tweewekelijks samenzitten met de ESRBHG en de belangrijkste getroffen sectoren.

04/03/2020

Op woensdag 04 maart 2020 heeft de Brusselse regering de Raad van Bestuur van de Brusselse Economische en Sociale Raad ontmoet.
 
Het doel van deze bijeenkomst was om de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 te evalueren, om de evolutie van deze impact regelmatig op te volgen en om de hefbomen te bepalen om de Brusselse economische actoren te helpen en te ondersteunen.
De nadruk werd gelegd op het belang van overleg met het federale niveau en andere gefedereerde entiteiten om versnippering te voorkomen.
De ministers herinnerden de verschillende aanwezige actoren ook aan de volgende punten:
 
 1. België bevindt zich momenteel in fase 2 van de epidemie. Er is dus vooralsnog geen sprake van dat de regering stappen onderneemt om seminars, congressen of andere evenementen af te gelasten. Het is aan de organisatoren om te beslissen of ze hun activiteiten al dan niet voortzetten.
 2. Alleen personen die uit een risicogebied komen en symptomen vertonen of personen die contact hebben gehad met geïnfecteerde personen en die symptomen vertonen, moeten worden getest.
 3. Er zal snel een task force worden opgericht om de evolutie van de epidemie en de gevolgen ervan voor het Brusselse Gewest op te volgen.
 4. Sociaal-economische steunmaatregelen die al op federaal niveau bestaan, namelijk tijdelijke werkloosheid door overmacht, tijdelijke werkloosheid om economische redenen en steunmaatregelen voor zelfstandigen.
 5. Op federaal niveau is nauwkeurige informatie over de gezondheids- en socio-economische aspecten van COVID-19 beschikbaar op de volgende sites

Meer bepaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

 • Op 1819 wordt alle officiële informatie die Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen bij de gevolgen van Covid-19 gecentraliseerd en verspreid. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.be of, rechtstreeks per telefoon, door te bellen naar 1819 ;
 • Een regelmatige follow-up van de impact van Covid-19 op de Brusselse economie en in het bijzonder op de bedreigde sectoren zal worden opgezet door www.hub.brussels, in nauwe samenwerking met de privéactoren.

Iriscare

Hier vindt u ook de richtlijnen die door Iriscare werd gestuurd aan alle residentiele en niet-residentiele diensten gesubsidieerd en erkend door de GGC:

BRUXEO benadrukte de volgende gezondheids- en economische uitdagingen voor de Brusselse social profitbedrijven:

 1. Belang van geharmoniseerde communicatie tussen de machtsniveaus;
 2. Risico van een reëel tekort aan beschermings- en detectiemiddelen;
 3. Belang van de eerstelijn;
 4. Bezorgdheid over de risico's die worden gelopen door beroepen zoals thuisverpleegkundigen, huishoudsters, familiehulpjes, ... bij het bezoeken van een besmette klant;
 5. Bezorgdheid van verpleeghuizen om een quarantaine te organiseren in het geval van een bevestigd geval in hun centrum;
 6. Belang van het uitnodigen van de relevante contactpersonen (vooral ziekenhuisfederaties) voor coördinatievergaderingen.